(εκκλ.) апокалипсис,


(εκκλ.) апокалипсис,
[апокендрос] επ. отдалённый от центра,

Λεξικό Ελληνικά-ρωσική νέα (Греческо-русский новый словарь). 2014.

Книги

Другие книги по запросу «(εκκλ.) апокалипсис,» >>